Organizing Committee

Organizing Committee
Dr. Shashank Shah
Organizing Chairman
Dr. Jayasshree S. Todkkar
Organizing Secretary

Our Mentors
Dr. Shrihari Dhorepatil
Padmashree Dr. Pradeep Chowbey
Dr. Mahendra Narwaria

Executive Members
Dr. Abhay J. Agarwal
Dr. B. Ramana
Dr. Dukkipati Nandikishore
Dr. Jaydeep Palep
Dr. Kuldeepak Singh Kular
Dr. Lakshmi Kona
Dr. Mohammad Ismail
Dr. Padmakumar
Dr. Praveen Raj
Dr. Randeep Wadhawan
Dr. Sarfaraz Baig
Dr. Om Tantia
Dr. Manish Khaitan
Dr. Raj Palaniappan
Dr. Suren Ugale
Dr. Swarna Diwan
Dr. Vimal Pahuja